+387 57 226 180 info@ski-rp.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+387 57 226 180 info@ski-rp.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Istorijske znamenitosti

GRADINA

Gradina Pavlovića se nalazi na kamenom uzvišenju, oblika kupe u blizini izvora Paljanske Miljacke u Gornjim Palama na Ravnoj planini. Utvrđenje Gradina je najvjerovatnije postojalo kao upravni centar za područje paljanskog polja, a možda i šireg područja vlastelinske porodice Pavlovića.

Feudalni posjed Pavlovića, koji su spadali u red najkrupnijeg bosanskog plemstva, protezao se od Vrhbosne (današnje Sarajevo) na zapadu do Dobruna na istoku. Rodonačelnik dinastije Pavlovića je Pavle Radenović. Na prostoru paljanske opštine se odvijala trgovina sa Dubrovnikom, prvo u gradu Borač na Prači gdje su Pavlovići izdavali povelje, kasnije u novosagrađenom gradu Pavlovac na lijevoj obali Prače.

Gradina je podignuta prije XIV vijeka, a pojavom baruta je dodatno pojačana i osigurana. Narod ovo utvrđenje pripisuje prokletoj Jerini. Zadatak gradine je bio da osigura protok trgovačkih karavana između Vrhbosne i Pavlovca i da pruži zaštitu ugroženom stanovništvu okolnih sela.
Utvrđenje se nalazi na nadmorskoj visini 1.048 m, na kamenom uzvišenju. Graditelju nije bilo teško obezbijediti kamen i vodu za izgradnju, jer je izvor rijeke Miljacke bio u blizini, dok je kamen prenošen sa sjevernog (donjeg) dijela litice. Kao vezivo je korišten pijesak sa krečom, što se i danas može vidjeti na ostacima Gradine. Krovovi kula bili su od drveta. Na Gradini su pronađeni ostaci cigle i praistorijskog ilovastog posuđa, pa se može zaključiti da su ovo mjesto koristili praistorijski ljudi i Rimljani.

 

Gradina se sastojala iz donjeg i gornjeg grada. Donji dio grada su činili ograđeni obori koji su služili kao vrtovi, šetališta, ali i kao odbrana od prvog naleta osvajača. Zidovi su bili debeli između 0,70 i 1,10 m, a sa jugozapadne strane ih je štitila četvrtasta kula.
Gornji dio grada se sastojao od dvije odbrambene kule i prostorija za stanovanje. Sa južne strane se nalazila velika kula čiji su zidovi bili daleko jači od ostalih i sa koje se kontrolisao ulaz u Gradinu. Kula se spajala sa ostalim dijelom grada samo jednim zidom kojim se moglo preći u grad i u kom je bila ulazna kapija.

  U samoj osnovi Gradine, na terenu su vidljivi ostaci zidova, što govori da je Gradina imala niz prostorija za različite potrebe. Kroz kapiju se ulazilo u manje dvorište čiji lijevi zid i danas strči u visinu 8 metara. Na njemu su podnice prvog sprata, a sa vanjske strane dva podrumska prozora, koji su davali malo svjetla. U vrhu grada se nalazila okrugla kula, prečnika 4,50 metara, koja je služila za stanovanje i izviđanje. Debljina zidova je bila između 1,10 i 1,40 metara, dok je kapijska kula imala debljinu unutrašnjih zidova 2 m, a vanjskih zidova okrenutih neprijatelju 3 m.
  Utvrđenje je bilo nepristupačno za osvajače i prilaz mu je bio moguć jedino sa južne strane. Do ulaza u utvrđenje je vodio put ispod kamene litice sa sjevera prema jugoistoku. Ostaci puta su i danas vidljivi sa južne strane prema kamenolomu, ali se gube u gustoj šikari žbunja.
  Grad je imao svoju cisternu, a voda je bila dovedena sa vrela koje se nalazilo u vrhu sela sa južne strane, udaljenog 300 m.

   

  VRELO MILJACKE

  Rijeka Miljacka izvire na nadmorskoj visini od 1010 mnv, a glavno izvorište se nalazi na Ravnoj planini. Miljacka je rijeka u središnjoj Bosni i Hercegovini, a najvećim dijelom protiče kroz Sarajevo. Duga je 35,9 kilometera.
  Paljanska Miljacka, ranije poznata i kao Paoštica je sastavica rijeke Miljacke. Izvire na lokaciji Begovina kod Pala. Naziv je dobila po gradu Pale u čijoj blizini izvire. Duga je 12,9 km. Najdužim dijelom svoga toka protiče kroz opštinu Pale, a sa Mokranjskom Miljackom se sastaje na granici opštine Pale i opštine Istočni Stari Grad. Miljacku čini u blizini Buloga i Dovlića.

  Mokranjska Miljacka (20,5 km) izvire u Kadinom Selu (nadmorska visina 1135 m).
  Izvor je pećina poznata pod imenom pećina Izvor Mokranjske Miljacke. Do 2009. godine, znalo se samo za 60 metara dužine ove pećine. Te godine speleolozi su ustanovili da se radi o impozantnoj pećini dužine 7.200 metara sa mnoštvom pećinskog nakita.
  Nekoliko kilometera istočno od Sarajeva u selu Dovlići, ove dvije rijeke se spajaju u Miljacku. Dalje Miljacka teče (21,2 km) na zapad, u Sarajevo, odakle nastavlja svoj put prema rijeci Bosni u koju se uliva (Butile, nadmorska visina 490 m).

  OMLADINSKA PEĆINA